Boży Młyn

Każdy kto tutaj zajrzy, poczuje się jak bardzo oczekiwany gość. Przyjaciele Bożego Młyna dbają, by niczego Wam nie brakło.

Postęp zbiórki:

18000
3640

KIM JESTEŚMY


Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia powstało w 2017 roku. Czuliśmy ogromną potrzebę, najpierw stworzenia miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej, potem miejsca bezpiecznych spotkań dla młodzieży, dla rodzin, zajęć, warsztatów, wykładów z dziedziny edukacji, samorozwoju, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu innych inicjatyw, których przybywało z każdym dniem. Staramy się dbać o każdego członka rodziny, od chwili poczęcia i narodzin (Projekt "Młode Mamy razem się trzymamy"), przez wczesne dzieciństwo ("Klub Rodziców z dziećmi do lat 3") poprzez zajęcia rozwijające pasje, wspomagające edukację dla dzieci i młodzieży (indywidualne lekcje, warsztaty), edukację rodziców ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"), aż do wieku senioralnego (wycieczki krajoznawcze, wyjścia na koncerty, spotkania integracyjne).

Wszystkie organizowane przez nas wydarzenia są dla uczestników bezpłatne, zależy nam, by każdy bez względu na sytuację finansową mógł korzystać z wartościowych zajęć.

W samym sercu naszych działań znajdują się ci, którzy najbardziej potrzebują naszej uwagi, czyli samotni seniorzy i osoby bezdomne. Dla nich codziennie przygotowujemy ciepłe posiłki oraz dostarczamy paczki żywnościowe, a nasi wolontariusze pomagają im w zależności od potrzeb (zakupy, sprzątanie, wizyty u lekarzy, itp)

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ


Boży Młyn

Boży Młyn to miejsce wielu naszych działań, znajdujący się w Krakowie, ul. Jabłonkowska 18 (obok kościoła św. Jana Kantego). Staramy się, aby każdy kto tutaj zajrzy, poczuł się jak bardzo oczekiwany gość. Zawsze czekamy z domowym ciastem i pyszną kawą, otwartym sercem i rękami. Nasze uszy są gotowe na wysłuchanie Waszych historii, a usta chętne do wypowiadania pociechy, okazywania radości i wdzięczności. Przyjaciele Bożego Młyna dbają, by niczego Wam nie brakło.

Codziennie można tutaj przyjść na ciekawe wspierające rodzinę warsztaty, wykłady , zajęcia. Staramy się odpowiadać na potrzeby osób znajdujących się w pobliżu, uważnie słuchamy, czytamy maile i staramy się iść w tym kierunku, w którym jesteśmy najbardziej potrzebni.

Dlatego w tym roku chcemy szczególny nacisk położyć na problem uzależnienia od smartfona, i to nie tylko u młodzieży, ale także u dzieci i dorosłych. Planujemy serię warsztatów i wykładów pomagających rozwiązać choć w części ten ważki problem.

CO W TYM ROKU


Pomóż zrealizować nasze projekty w 2024 roku

Cyfrowy detoks: Dzień bez smartfona - inspiracje dla rodziców/nauczycieli/młodzieży/dzieci

Dwugodzinne warsztaty dla wymienionych grup odbiorców mające na celu zmotywowanie uczestników do wprowadzania w życie zasad higieny używania sprzętów cyfrowych. Dawka opartej na badaniach wiedzy oraz propozycje rozwiązań chroniących przed zagrożeniami przy korzystaniu z możliwości jakie dają te narzędzia.

Program obejmujący zarówno działania z uczniami, jak i przygotowanie wychowawców – rodziców i nauczycieli – do roli przewodnika, który potrafi pomóc swoim podopiecznym poruszać się po wirtualnym świecie bez szkody na relacjach, zdrowiu psychicznym i funkcjonowaniu w ich środowiskach. W miarę zdobycia funduszy, wychowawcy otrzymają gotowe materiały i pomoce do zajęć.

Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków - (od) Budowanie relacji rodziców i nastolatków

Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków (13+). W ramach tych spotkań chcemy się przyglądnąć, co działa, a co nie działa w kontakcie z dorastającym dzieckiem. Obok wiedzy na temat specyfiki tego etapu rozwoju człowieka, będzie miejsce na wspólne refleksje, pomysły, dzielenie się tzw. dobrymi praktykami z własnego doświadczenia.

Jako rodzice bywamy zaskoczeni, przestraszeni, bezradni, wobec tego, co robią nasze dzieci. Często ich wybory zmuszają nas do weryfikowania lub doprecyzowania naszych poglądów- nastolatek mówi: sprawdzam! A rodzic, chcąc nie chcąc, musi się do tego odnieść… To bywa trudne- pomóżmy sobie nawzajem :)

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców / 6 edycji /

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

TEMATYKA ZAJĘĆ: Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania; poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności; rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

10 SPOTKAŃ Do czego wychowujemy nasze dzieci / Uczucia / Potrzeby / Granice i zasady w wychowaniu / Zachęcanie do współpracy / Kary i konsekwencje / Zachęcanie do samodzielności / Uwalnianie od etykiet / Rozwiązywanie problemów i konfliktów / Pomocna pochwała i zachęta

4040

przygotowanych posiłków dla bezdomnych

4444

nasi wolontariusze zanieśli samotnym seniorom tyle zup do domu

1345

tyle godzin w sumie uczestnicy spędzili na zajęciach

JAK MOŻESZ POMÓC


1) Przekaż
darowiznę
lub

2) wykup
cegiełkę

10zł

koszt jednego ciepłego posiłku dla osoby starszej lub bezdomnej

30zł

środki czystości dla jednej rodziny

50zł

opłacenie jednej lekcji/ zajęć dla dziecka lub młodzieży

200zł

udział jednej osoby w Szkole dla Rodziców i Wychowawców

1000zł

zorganizowanie warsztatów dla dzieci/ młodzieży/ dorosłych pomagających uniezależnić się od telefonów komórkowych

Z całego serca dziękujemy!

To top