Boży Młyn

Każdy kto tutaj zajrzy, poczuje się jak bardzo oczekiwany gość. Przyjaciele Bożego Młyna dbają, by niczego Wam nie brakło.

Postęp zbiórki:

8938

KIM JESTEŚMY


Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia powstało w 2017 roku. Czuliśmy ogromną potrzebę, najpierw stworzenia miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej, potem miejsca bezpiecznych spotkań dla młodzieży, dla rodzin, zajęć, warsztatów, wykładów z dziedziny edukacji, samorozwoju, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu innych inicjatyw, których przybywało z każdym dniem. Staramy się dbać o każdego członka rodziny, od chwili poczęcia i narodzin (Projekt "Młode Mamy razem się trzymamy"), przez wczesne dzieciństwo ("Klub Rodziców z dziećmi do lat 3") poprzez zajęcia rozwijające pasje, wspomagające edukację dla dzieci i młodzieży (indywidualne lekcje, warsztaty), edukację rodziców ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"), aż do wieku senioralnego (wycieczki krajoznawcze, wyjścia na koncerty, spotkania integracyjne).

Wszystkie organizowane przez nas wydarzenia są dla uczestników bezpłatne, zależy nam, by każdy bez względu na sytuację finansową mógł korzystać z wartościowych zajęć.

W samym sercu naszych działań znajdują się ci, którzy najbardziej potrzebują naszej uwagi, czyli samotni seniorzy i osoby bezdomne. Dla nich codziennie przygotowujemy ciepłe posiłki oraz dostarczamy paczki żywnościowe, a nasi wolontariusze pomagają im w zależności od potrzeb (zakupy, sprzątanie, wizyty u lekarzy, itp)

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ


Boży Młyn

Boży Młyn to miejsce wielu naszych działań, znajdujący się w Krakowie, ul. Jabłonkowska 18 (obok kościoła św. Jana Kantego). Staramy się, aby każdy kto tutaj zajrzy, poczuł się jak bardzo oczekiwany gość. Zawsze czekamy z domowym ciastem i pyszną kawą, otwartym sercem i rękami. Nasze uszy są gotowe na wysłuchanie Waszych historii, a usta chętne do wypowiadania pociechy, okazywania radości i wdzięczności. Przyjaciele Bożego Młyna dbają, by niczego Wam nie brakło.

Codziennie można tutaj przyjść na ciekawe wspierające rodzinę warsztaty, wykłady , zajęcia. Staramy się odpowiadać na potrzeby osób znajdujących się w pobliżu, uważnie słuchamy, czytamy maile i staramy się iść w tym kierunku, w którym jesteśmy najbardziej potrzebni.

Dlatego w tym roku chcemy szczególny nacisk położyć na problem uzależnienia od smartfona, i to nie tylko u młodzieży, ale także u dzieci i dorosłych. Planujemy serię warsztatów i wykładów pomagających rozwiązać choć w części ten ważki problem.

CO W TYM ROKU


Pomóż zrealizować nasze projekty w 2023 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców / 6 edycji /

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

TEMATYKA ZAJĘĆ: Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania; poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności; rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

10 SPOTKAŃ Do czego wychowujemy nasze dzieci / Uczucia / Potrzeby / Granice i zasady w wychowaniu / Zachęcanie do współpracy / Kary i konsekwencje / Zachęcanie do samodzielności / Uwalnianie od etykiet / Rozwiązywanie problemów i konfliktów / Pomocna pochwała i zachęta

Od wiosny 2023 zrealizowaliśmy 2 edycje Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, w których wzięło udział ponad 30 osób

Profesjonalna obsługa emocji – warsztaty dla młodzieży / 3 edycje /

Kurs dla osób chcących polepszyć swoje umiejętności w zarządzaniu własnymi emocjami. Uczestnicy dowiedzą się tego, co koniecznie trzeba wiedzieć o emocjach, ich odczytywaniu i wyrażaniu tak, żeby służyły budowaniu dobrych stosunków z ludźmi.

Ten program czeka jeszcze na wsparcie

Detoks cyfrowy – warsztaty prowadzone we współpracy z Fundacją Edukacji i Zdrowotnej i Psychoterapii / 8 edycji /

Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania ze smartfonu i komputera, oraz prewencja zachowań ryzykownych (uzależnienie, cyberprzemoc, celowe oglądanie pornografii, sexting) a co za tym idzie – uzależnień. Dzięki warsztatom młodzież uświadamia sobie konieczność wyrobienia zdrowych nawyków korzystania z internetu i smartfonu. Samodzielnie wypracowują zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania z mediów, a jednocześnie poznają uniwersalny mechanizm uzależnień (odnoszący się zarówno do uzależnień behawioralnych, jak od substancji – alkoholu, narkotyków itp), podany na poziomie dla nich zrozumiałym. Oznacza to, że program choć skoncentrowany na uzależnieniach behawioralnych zwiększa też kompetencje uczniów w unikaniu uzależnień od substancji.

Przeprowadziliśmy 2 edycje warsztatów dla 40 uczniów klas 4-5 i 6-8 oraz szkolenie dla 20 nauczycieli, psychologów i rodziców w wymiarze 13 godzin

4040

przygotowanych posiłków dla bezdomnych

4444

nasi wolontariusze zanieśli samotnym seniorom tyle zup do domu

1345

tyle godzin w sumie uczestnicy spędzili na zajęciach

JAK MOŻESZ POMÓC


1) Przekaż
darowiznę
lub

2) wykup
cegiełkę

10zł

koszt jednego ciepłego posiłku dla osoby starszej lub bezdomnej

30zł

środki czystości dla jednej rodziny

50zł

opłacenie jednej lekcji/ zajęć dla dziecka lub młodzieży

200zł

udział jednej osoby w Szkole dla Rodziców i Wychowawców

1000zł

zorganizowanie warsztatów dla dzieci/ młodzieży/ dorosłych pomagających uniezależnić się od telefonów komórkowych

Z całego serca dziękujemy!

To top